Chào mừng bạn đến với website TH Kim Lan
Hoạt động trong buổi tổ chức KN ngày TL QĐNDVN 22/12/2019
Hoạt động trong buổi tổ chức KN ngày TL QĐNDVN 22/12/2019

8/1/2020 0:0

Bác Lê Duy Ứng, người họa sĩ mù đã vẽ chân dung Bác Hồ và thiếu nhi ngay tại sân khấu Trường Tiểu học Kim Lan

TH Kim Lan

Địa chỉ:

Điện thoại:

105